За мен

•Завършилa медицина 1985г. •Специализация очни болести 1992г

  • Завършилa медицина 1985г.
  • Специализация очни болести 1992г
  • Курсове по:
    • ехография
    • компютърна периметрия
    • лазерна диагностика и лечение