За мен

1986 г. – завършва „Медицина” – ВМИ – Плевен 1992 г. придобива специалност „Микробиология“ (1992) 1988-2013 г. – асистент, старши и главен асистент в МУ – Плевен, Катедра „Микробиология, вирусология и медицинска генетика”

Специализации:

1986 г. – завършва „Медицина” – ВМИ – Плевен

1992 г. придобива специалност „Микробиология“ (1992)

1988-2013 г. – асистент, старши и главен асистент в МУ – Плевен, Катедра „Микробиология, вирусология и медицинска генетика”

Специализации:

– Медицински университет – София. Съвременна стратегия на антимикробната терапия на инфекциозните болести (1996 г.)

– Медицински университет – София. Съвременни проблеми в клиничната микробиология (1998 г.)

– Медицински университет – София. Педагогика на висшето медицинско образование (1989 г.)

– Курс по лабораторна диагностика на дерматофитни и дрождеви инфекции (2002 г.)

– Медицински университет – Плевен. Придобита квалификация системен офис оператор (2006 г.)

– Медицински университет – Плевен. Актуални проблеми на медицинската педагогика (2006 г.)

Научни интереси:

– Бета –хемолитични стрептококи, клинично значение и антибиотична чувствителност.

– Автор и съавтор – в научни форуми в България – 17

в научни форуми в чужбина – 9

публикации в България – 14

публикации в чужбина – 4

научни проекти – 5

монографии – 5

Членства в научни и обществени организации:

– Българска асоциация на микробиолозите (2002 г.)

– Българско дружество по медицинска микробиология (2005 г.)

Опит

5800, Плевен, България, ул. Ген. Скобелев 20
359888538723
Платен прием
д-р Светлана Пачкова dashboard.own_post_posted
2016
 НЕДИАГНОСТИЦИРАНИТЕ БЕЗСИМПТОМНИ ИНФЕКЦИИ НА ГЕНИТАЛНИЯ ТРАКТ ПРИ ЖЕНАТА МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЧИНА ЗА РЕПРОДУКТИВНИ НЕУСПЕХИ
НЕДИАГНОСТИЦИРАНИТЕ БЕЗСИМПТОМНИ ИНФЕКЦИИ НА ГЕНИТАЛНИЯ ТРАКТ ПРИ ЖЕНАТА МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЧИНА ...

Бактериалните инфекции на гениталния тракт са една от причините за инфертилитет при жените. Най-ч...

Публикации

 НЕДИАГНОСТИЦИРАНИТЕ БЕЗСИМПТОМНИ ИНФЕКЦИИ НА ГЕНИТАЛНИЯ ТРАКТ ПРИ ЖЕНАТА МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИЧИНА ЗА РЕПРОДУКТИВНИ НЕУСПЕХИ
НЕДИАГНОСТИЦИРАНИТЕ БЕЗСИМПТОМНИ ИНФЕКЦИИ НА ГЕНИТА...
Публикация