Опит

6300, Хасково, България, бул. Съединение 49
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

2015 - До момента
Хирургия
Медицински факултет към Тракийски университет - Стара Загора
Стара Загора , България

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение
Анестезиология и реанимация

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb