За мен

Завършила медицина в Плевен, специалист по педиатрия

Опит

7000, Русе, България, ул. Борисова 36
359878934077
АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Платен прием
Работи с осигурител