За мен


Завършила  медицина във ВМИ "Ив.П.Павлов"- Пловдив. След специализация клинична ординатура  в Институт по педиатрия и водещи детски клиники в гр.София, придобила специалност по детски болести. Работила  като зав.Детско отделение в общинска болница в област Кърджали. Продължила клиничната си дейност  в Приемно отделение и в Детско отделение на  МБАЛ  " Проф. д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора. Работи в РЗОК - Стара Загора като лекар-контрольор в отдел извънболнична помощ, а след това - и в отдел болнична помощ. Запозната с дейността на лечебните заведения в областта не само на педиатрията, но и на други клинични специалности. Има интерес към случващото се в българското здравеопазване. Запазва любовта си към работата с деца, тъй като винаги съществува потенциалната възможност да се върнеш към клиничната дейност.