За мен

Гл. асистент, клиника по Урология, УМБАЛ „Д-р Г. Странски” гр. Плевен

Образование:

  • Висше
  • Висш Медицински Институт- Плевен 1978-1984 г.

Специалност:

  • Урология- диплома № 37470, 1990 г.

Член на:

  • European Association of Urology от 1995 г.
  • Българско Урологично дружество от 1987 г.
  • Българска асоциация по ултразвук в медицината.