За мен

Специалист по анестезиология и интензивно лечение

1993 г. – завършва „Медицина“ – ВМИ – Плевен;

2002 г. – придобива специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ – ВМИ – Плевен;
От 1994 г. до сега работи като лекар, ординатор в Клиника по анестезиология и интензивно лечение, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ Плевен.
От 2003 г. до 2005 г. – Следдипломна квалификация – Фондация за европейско обучение в анестезиологията (F.E.E.A).

Опит

5800, Плевен, България, ул. Ген. Скобелев 20
359888543485
Платен прием