Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
Работи с осигурител

Образование

Обща и клинична патология
Обща и клинична патология
Медицински факултет към Тракийски университет - Стара Загора
Стара Загора , България

Специалности

Обща и клинична патология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb