За мен

Завършва медицина през 1997 год. в Медицинска академия гр. София. С 13 годишен трудов стаж. 

Придобива специалност – „акушерство и гинекология” през 2006 год. Допълнителна квалификация – „Образна диагностика на заболяванията на млечната жлеза”, „Колпоскопия и деструктивно лечение на маточната шийка”, „Ултразвукова и доплерова диагностика в акушерството”.

Постъпва на работа в МБАЛ „Света София” през месец юни 2011 година.