Последователи
д-р Мартин Пламенов Лалев
д-р Мартин Пламенов Лалев
Медицинска паразитология
д-р Димка Данчева
д-р Димка Данчева
Кожни и венерически болести
д-р Ваня Герджикова
д-р Ваня Герджикова
Ендокринология и болести на обмяната