Последователи
д-р Марин Мухтаров, дм
CredoWeb
д-р Димка Данчева
д-р Димка Данчева
Кожни и венерически болести
доц. Владимир Гончев, дм
д-р Ваня Герджикова
д-р Ваня Герджикова
Ендокринология и болести на обмяната