За мен

Завършила в МУ-Плевен, специалност Медицинска сестра

Опит

5800, Плевен, България, Западна индустриална зона, ул. Българска авиация
Платен прием

Образование

Медицинска сестра

Специалности

Медицинска сестра

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb