За мен

Завършила медицина в МА-София, специалист Вътрешни болести, социална медицина и обща медицина