Пълен списък на оптиките в страната, които извършват безплатен очен скрининг
Пълен списък на оптиките в страната, които извършват безплатен очен скрининг

Националната кампания за безплатен очен скриниг на деца и младежи от 6 до 18 години навлиза в пик...

Пълен списък на оптиките в странат...