Опит

1000, София, България, жк Младост-1 бл.54, ул. Йерусалим
Дни за консултация

Сряда

10:30 - 12:30

Четвъртък

14:30 - 17:30

Платен прием
Работи с осигурител
1000, София, България, Бул. Европа №31
Дни за консултация

Вторник

15:30 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb