Neuro-ophthalmologic findings in patients with mytochondrial cytopathies
Neuro-ophthalmologic findings in patients with mytochondrial cytopathies

The aim of the present article is to characterize the neuro-ophthalmologic symptoms in patients w...

Невроoфталмологични симптоми и имунологична находка при болни с миастения гравис
Невроoфталмологични симптоми и имунологична находка при болни с миастения гравис

РЕЗЮМЕ Въведение. Миастения гравис е автоимунно заболяване, при което е налице нарушение ...

Публикации

Neuro-ophthalmologic findings in patients with mytochondrial cytopathies
Neuro-ophthalmologic findings in patients with mytoc...
Публикация
Невроoфталмологични симптоми и имунологична находка при болни с миастения гравис
Невроoфталмологични симптоми и имунологична находка ...
Публикация