За мен

специалист - Клинична хематология

Завършила е Медицина в МУ - гр. Пловдив

Придобити специалности по "Клинична хематология" и "Медицинска информатика и здравен мениджмънт"