За мен

специалист - Клинична хематология

Завършила е Медицина в МУ - гр. Пловдив

Придобити специалности по "Клинична хематология" и "Медицинска информатика и здравен мениджмънт"

Опит

8600, Ямбол, България, ул. Панайот Хитов 30
35946682236
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Клинична хематология
Медицинска информатика и здравен мениджмънт

Специалности

Клинична хематология
Социална медицина и здравен мениджмънт
Хематология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb