За мен

Д-р Стоил Калев специализира Кардиология от м. Март 2015г. Придобива специалност по Кардилогия след успешно положен държавен изпит през м. Декември 2019г.

  • Завършил специалност Медицина в МУ "Проф. д-р П. Стоянов"- гр. Варна
  • Член на Български лекарски съюз
  • Член на Дружество на Кардиолозите в България
  • Член на Българска лига по Хипертония
  • Участие в научен симпозиум "Остра и хронична сърдечна недостатъчност- новите предизвикателства в лечението" гр. София 6-7 Юни 2015г.
  • Участие в научен симпозиум "Остър коронарен синдром" гр. Пловдив  22-24 Април 2016г. 
  • Участие в XV национален конгрес по кардиология гр. София м. Октомври 2016г.
  • Участие в XVI национален конгрес по кардилогия к.к. Албена м. Октомври 2018г.
  • Участие в Зимни училища за специализанти по кардиология през 2017г. и 2018г.
  • Участие в национален конгрес "От науката до леглото на болния" през 2017г. и 2019г.

Опит

Специалист Кардиология
7000, Русе, България, ул. Независимост 2
Работи по график
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)