За мен

Д-р Стоил Калев специализира Кардиология от м. Март 2015г.

  • Завършил специалност Медицина в МУ "Проф. д-р П. Стоянов"- гр. Варна
  • Член на Дружество на Кардиолозите в България.
  • Участие в научен симпозиум "Остра и хронична сърдечна недостатъчност- новите предизвикателства в лечението" гр. София 6-7 Юни 2015г.
  • Участие в научен симпозиум "Остър коронарен синдром" гр. Пловдив  22-24 Април 2016г.
  • Член на Български лекарски съюз