За мен

Доц. Добрин Василев е началник на Клиниката по кардиология в Александровска болница.

Завършва медицина с отличие през 1998 г. в Медицинския университет в Плевен. Защитава докторска степен с дисертация във Варшавската медицинска академия през 2009 г. Специализира перкутанни сърдечни интервенции 2007 - 2008 г., а през 2011 г. придобива специалност “Кардиология”. Той е новатор в областта на интервенционалното лечение на бифуркационните коронарни стенози. 

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
359029230398
Работи по график.
Платен прием
Работи с осигурител
Проф. Добрин Василев създаде публикация
2018
Двойна антиагрегантна терапия след остри коронарни синдроми – кои, кой и колко дълго?
default image
Двойна антиагрегантна терапия след остри коронарни синдроми – кои, кой и колко дълго?

Двойната антиагрегантна терапия (ДААТ) е неотменима част от лечението на пациентите с исхемична б...

Проф. Добрин Василев създаде публикация
2016
Реваскуларизация на таргетния съд/ пълна реваскуларизация при ОКС- гледна точка на кардиолога /ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2 ЧАСТ/
default image
Реваскуларизация на таргетния съд/ пълна реваскуларизация при ОКС- гледна точка на кардиолога /ПР...

В презентацията ще разгледаме клиничен случай, не-планирана миокардна реваскуларизация, многоклон...

Публикации

Двойна антиагрегантна терапия след остри коронарни синдроми – кои, кой и колко дълго?
Публикация
Двойна антиагрегантна терапия след остри коронарни синдроми – кои, кой и колко дълго?
Реваскуларизация на таргетния съд/ пълна реваскуларизация при ОКС- гледна точка на кардиолога /ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2 ЧАСТ/
Публикация
Реваскуларизация на таргетния съд/ пълна реваскуларизация при ОКС- гледна точка на кардиолога /ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2 ЧАСТ/
Проф. Добрин Василев създаде публикация
2016
Реваскуларизация на таргетния съд/ пълна реваскуларизация при ОКС- гледна точка на кардиолога /ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1 ЧАСТ/
default image
Реваскуларизация на таргетния съд/ пълна реваскуларизация при ОКС- гледна точка на кардиолога /ПР...

В презентацията ще разгледаме клиничен случай, не-планирана миокардна реваскуларизация, многоклон...

Проф. Добрин Василев създаде публикация
2016
ПКИ при STEMI и многоклонова коронарна болест-реваскуларизация на таргетната лезия/ пълна реваскуларизация
default image
ПКИ при STEMI и многоклонова коронарна болест-реваскуларизация на таргетната лезия/ пълна реваску...

По-висока смъртност и честота на нефатален реинфаркт, в сравнение с пациентите с едноклонова коро...