За мен

Доц. Добрин Василев е началник на Клиниката по кардиология в Александровска болница.

Завършва медицина с отличие през 1998 г. в Медицинския университет в Плевен. Защитава докторска степен с дисертация във Варшавската медицинска академия през 2009 г. Специализира перкутанни сърдечни интервенции 2007 - 2008 г., а през 2011 г. придобива специалност “Кардиология”. Той е новатор в областта на интервенционалното лечение на бифуркационните коронарни стенози. 

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
359029230398
Работи по график.
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Кардиология

Специалности

Кардиология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb