Последователи
д-р Мевлян Мустафа
Д-р Любима  Иванова Кръстева
Д-р Любима Иванова Кръстева
Акушерство и гинекология
д-р Йоанна Ганчева
д-р Анелия  Цонзарова
д-р Наталия Терзиева
д-р Радомила Радева
д-р Миглена Караманолева
Д-р Светлин Недков Цонев дм
д-р Виолета Цветкова
д-р Денис Николов
CredoWeb
Габриела Господинова
д-р Красимир  Хаджилазов
д-р Красимир Хаджилазов
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Виолета Паскалева
д-р Виолета Паскалева
Акушерство и гинекология
Невин Дикенс
Невин Дикенс
Студент по обществено здраве
Христина Иванова  Братанова
Христина Иванова Братанова
Социална медицина и здравен мениджмънт
д-р Семра Изетова
д-р Семра Изетова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Светослав Куртев
д-р Лиляна Данаилова
1 2