Последователи
Петър Димитров Георгиев
г-жа Цветомира Петкова Конова
г-жа Цветомира Петкова Конова
Физикална и рехабилитационна медицина
Мариела Даскалова
д-р Ася Младенова Чангалова
д-р Ася Младенова Чангалова
Акушерство и гинекология