Публикации

INCONTI LASE® 

нехирургично и неинвазивно лечение на симптомите на стрес-интконтиненция

с иновативна лазерна система - Vaginal Erbium Laser
INCONTI LASE®  нехирургично и неинвазивно лечение н...
Публикация
д-р Влатко Глигоров, дм създаде публикация
2017
INCONTI LASE® 

нехирургично и неинвазивно лечение на симптомите на стрес-интконтиненция

с иновативна лазерна система - Vaginal Erbium Laser
INCONTI LASE®  нехирургично и неинвазивно лечение на симптомите на стрес-интконтиненция с инова...

INCONTI LASE®  нехирургично и неинвазивно лечение на симптомите на стрес-интконтиненция с инов...