За мен

Старша сестра на Централен операционен блок в УМБАЛ "Д-р Георги Странски "- Плевен

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
359887726503
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Медицинска сестра

Специалности

Медицинска сестра

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb