За мен

Завършил МУ-Плевен, специализант по хирургия в Клиника по гнойно септична хирургия и колопроктология в УМБАЛ-Плевен