За мен

Завършил МУ-Плевен, специализант по хирургия в Клиника по гнойно септична хирургия и колопроктология в УМБАЛ-Плевен

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
359879362802
Платен прием
Работи с осигурител