Последователи
д-р Надя  Станиславова
д-р Надя Станиславова
Образна диагностика
Яна Костова
Яна Костова
Операционна и превързочна техника