За мен

авършва магистратура по медицина през 1982 г  в Медицински Университет- София,а по-късно придобива специалност акушер-гинеколог
От 1982 до 2009 година  работи като акушер- гинеколог в  Многопрофилна болница за активно лечение в Гоце Делев. 
От 2009 г. извършва консултативни медицински прегледи и взима участие в  дейностите по асистирана репродукция в Ин витро Медицински АГ център „Димитров“.

Опит

1000, София, България, Младост 1, ул. Доктор Стоян Чомаков 2
Дни за консултация

Понеделник

09:00 - 14:00

Сряда

09:00 - 14:00

Петък

09:00 - 14:00

Вторник

09:00 - 17:00

Четвъртък

09:00 - 17:00

Платен прием