За мен

2011 г. – Образователна степен Бакалавър по Биология, Софийски университет „Св. Климент Охридски”;


2013 г. – ОКС Магистър по „Биология на развитието” в катедра „Цитология, хистология и ембриология”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”.


Участие в IV Работна среща „Експериментални модели и методи в биомедицинските прочувания“ 27-29 май 2013 г.