За мен

2011 г. – Образователна степен Бакалавър по Биология, Софийски университет „Св. Климент Охридски”;


2013 г. – ОКС Магистър по „Биология на развитието” в катедра „Цитология, хистология и ембриология”, Софийски университет „Св. Климент Охридски”.


Участие в IV Работна среща „Експериментални модели и методи в биомедицинските прочувания“ 27-29 май 2013 г.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Ген. Скобелев 20
359888331655
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Медицинска генетика и ембриология

Специалности

Ембриология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb