Опит

6000, Стара Загора, България, бул. Руски №62
359886242503
Работи с осигурител
6000, Стара Загора, България, бул. Руски №62
359886242503
Работи с осигурител

Образование

Спешна медицина

Специалности

Спешна медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

английски
френски

Поканете ваши колеги в CredoWeb