Опит

лекар
6000, Стара Загора, България, ул. "Васил Левски" № 87
0888 412542
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Вторник

13:30 - 18:30

Четвъртък

13:30 - 18:30