Опит

9700, Шумен, България, пл. Възраждане 1, ет. 2, каб. 16
Платен прием
Работи с осигурител
9700, Шумен, България, ул. Васил Априлов 63 (в двора на МБАЛ - Шумен)
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Кардиология

Специалности

Кардиология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb