За мен

Медицински лаборант в отделение Клинична лаборатория

Опит

Медицински лаборант
4000, Пловдив, България, Бул. България 234