За мен

Медицински лаборант в отделение Клинична лаборатория

Опит

Медицински лаборант
4000, Пловдив, България, Бул. България 234

Образование

2010 - 2013
Медицински лаборант
Медицински университет - Пловдив
Пловдив , България

Специалности

Рентгенов лаборант

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb