Опит

Проект мениджър
6300, Хасково, България, бул. Съединение 49
359893325308
ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ-МБАЛ ХАСКОВО В него ще се осигурява комплексно обслужване на деца с увреждания, с хронични заболявания , недоносени деца, неосигурени бременни и родилки с патология на бремеността. Основната цел на центъра за майчино и детско здраве е подобряване на извънболничното здравно обслужване на посочените целеви групи, чрез предоставяне на комплекс от здравно-социални услуги от центъра. В центъра ще се предоставят БЕЗПЛАТНО специализирани консултации от медицински/ЛЕКАРИ/ и немедицински специалисти /ПСИХОЛОГ И СОЦИАЛЕН РАБОТНИК/ за деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца,бременни и родилки. Потребителите могат да бъдат насочвани към центъра от общопрактикуващи лекари /ОПЛ/, лекари от лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ, лечебни заведения, включително и специализирани институции за деца /ДМСГД/ и родилни отделения, медицински и немедицински специалисти от детски заведения /детски ясли, обединени детски заведения/, здравни медиатори, служители в дирекциите за социално подпомагане, в частност в отделите „Закрила на детето”, местни власти, доставчици на социални услуги, семейно-консултативни центрове и други структури, предоставящи услуги за деца и семейства на територията на област Хасково. За консултации с лекари-специалисти не е необходимо направление. Достатъчно е предварително да се обадите на посочените телефони , за да може да предвидим съответния специалист, както деня и часа на срещата. Центърът предоставя услуги на потребители само на територията на съответната област, на която е разкрит. Запитвания и заявки за консултативни прегледи ще се приемат всеки работен ден от 8.00ч до 16.30ч на тел: 0893 325308 и 038 606 802 – Даниела Димова- координатор, e-mail: cmdz@abv.bg Кабинета се намира на първия етаж в Акушеро-гинекологично отделение към МБАЛ -Хасково, в дясно след главния вход.
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 16:30

Работи с осигурител