Опит

3300, Оряхово (Оряхово), България, ул."Архитект Цолов"№98
359888735218
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 11:00

Сряда

08:00 - 11:00

Вторник

09:00 - 11:00

Четвъртък

09:00 - 11:00

Петък

09:00 - 11:00

Вторник

16:00 - 18:00

Четвъртък

16:00 - 18:00

Петък

16:00 - 18:00

Работи с осигурител

Образование

Хирургия
Детска хирургия

Специалности

Хирургия
Детска хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb