За мен

Проф. Анелия Клисарова е началник на Клиниката по нуклеарна медицина и метаболитни терапия в УМБАЛ "Св.Марина"-Варна.

Анелия Клисарова е родена на  13 декември 1961 г. във Варна.  През 1986 г. завършва медицина в МУ-Варна,  с награда „Златен Хипократ“ за отличен успех.

Работила е  като ординатор в радиоизотопния център на Катедрата по рентгенология и радиология на МУ-Варна. През 1989 г. придобива специалност по медицинска радиология през 1989 година. Има магистратура по здравен мениджмънт.

Специализира в София, Мюнхен, Базел, Берн и Аарау. Защитава докторска дисертация през 1994 г. на тема: „Нуклеарно-медицински методи за диагностициране на някои заболявания на слюнчените жлези“ и втора дисертация за степен „доктор на медицинските науки“ през 2003 година на тема: „Перфузионна мозъчна сцинтиграфия при някои заболявания на централната нервна система“. През 1998 г.  става доцент, а през 2005 г. - професор. 

През 2005 г.  година получава индивидуалната „Награда Варна“ за постижения в областта на нуклеарната медицина. 

От 1999 до 2004 г. е зам.-ректор по научната дейност на МУ-Варна. От 2004 г.  е ректор на МУ-Варна. Преизбрана за втори мандат през 2008 година.

През 2013 г. е избрана за народен представител в 42-то НС от листата на Коалиция за България в 3-ти МИР Варна. 

Била е министър на образованието.


Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
359888618409
Платен прием
Работи с осигурител