За мен

Д-р Николай Поройлев завършва медицина в Медицинския университет в София през 2011 г. Придобива специалност по кардиология през 2016 г. в Клиника по кардиология на УМБАЛ “Царица Йоанна” - ИСУЛ.

 

Успешно защитава дисертационен труд на тема “Камерна функция при пациенти с постоянна електрокардиостимулация”.

Притежава сертификат за Експертно ниво за ехокардиография и Базово ниво за електрокардиостимулация.

Асистент към катедра Спешна медицина от 2015 г. Член на Българското дружество по кардиология и Европейското дружество по сърдечен ритъм. Участник и презентатор в множество конгреси на европейско и национално ниво.

 

Професионалните му интереси са в областта на електрокардиостимулацията и електрофизиологията.

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
1000, София, България, ул. Искър 22
0877589040
Дни за консултация

Понеделник

15:00 - 18:00

Четвъртък

15:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

2012 - 2016
Кардиология
МУ София

Специалности

Кардиология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb