Опит

магистър-фармацевт
9000, Варна, България, ж.к. Възраждане, I м.р., ул. Майка Тереза, комплекс "Веста" - партер