Опит

гастроентерология
1000, София, България, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов 15
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Изследовател в клинични проучвания
, България,

Образование

Гастроентерология
Медицински университет - София
София , България

Специалности

Гастроентерология

Сертификати

ШУСЛЕРОВА СОЛ № 1
2019-04-09
Шуслерова сол №2
2019-04-09
Шуслерова сол №3
2019-04-09
Шуслерова сол №4
2019-04-09
Шуслерова сол №6
2019-04-09
Шуслерова сол №11
2019-04-09
Шуслерова сол №12
2019-04-09
Имунологична диагностика на туберкулозата
2019-04-10
Депресия и тревожност - съвременна епидемия
2019-04-10
Certificate in Essential GCP
TranSA3240/BDR13745 Bulgaria
Certificate of Completion for Principal Investigator DataLabs 5.0
2703723
Certificate of Completion DataLabs EDC eLearning
Administration on the Columbia- Suicide Sevirity Rating Scale
Centralized Peak Flow Certification
Centralized Exalted Nitric Oxide Certification
Децата и интоксикационния риск в ежедневието
2019-04-10
Определение за здравен мениджмънт. Нива на управление и типове мениджъри
2019-04-10
Неонатална жълтеница
2019-04-11
Шуслерова сол №5
2019-05-15
Шуслерова сол №7
2019-11-28
Шуслерова сол №10
2019-12-06
Шуслерова сол №8
2019-12-06
ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ по ШУСЛЕРОВА ТЕРАПИЯ
2019-12-06
Шуслерова сол №9
2019-12-06

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb