Опит

9000, Варна, България, бул. Съборни 40
359887467813
Платен прием
Работи с осигурител
9000, Варна, България, бул. Осми приморски полк 137
359887467813
Платен прием

Образование

Репродуктивна медицина
Акушерство и гинекология

Специалности

Акушерство и гинекология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb