г-жа Ирена Иванова създаде статус
2016
Решение за хиперпигментациите
Решение за хиперпигментациите

Хиперпигментацията е състояние на кожата, което се характеризира с потъмняване на определени учас...

Решение за хиперпигментациите