Опит

9000, Варна, България, бул. Вл. Варненчик 29 Г-Д
Платен прием
Работи с осигурител
Публикувано е новото фармако-терапевтичното ръководство по ендокринология и болести на обмяната
Публикувано е новото фармако-терапевтичното ръководство по ендокринология и болести на обмяната

Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти публикува фармако-терапевтично...