Опит

медицинска сес
4230, Асеновград, България, ул. Александър Стамболийски 28
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Медицински сестри
Медицинска генетика и ембриология

Специалности

Медицинска сестра

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb