Опит

1000, София, България, ул. Мур 60
359898524624
Платен прием
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Клинична алергология

Специалности

Вътрешни болести
Клинична алергология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb