За мен

  • Специализирала е в Швейцария, Франция и САЩ 
  • Работила е в кардиологията на УБ "Лозенец" и УМБАЛ "Св. Анна"
  • В момента работи в отделение по кардиология и инвазивна кардиология на МБАЛ "Софиямед"

Опит

1000, София, България, бул. Г. М. Димитров 16
35924650000359895555444
Платен прием
Работи с осигурител