За мен

  • Специализирала е в Швейцария, Франция и САЩ 
  • Работила е в кардиологията на УБ "Лозенец" и УМБАЛ "Св. Анна"
  • В момента работи в отделение по кардиология и инвазивна кардиология на МБАЛ "Софиямед"