Последователи
Константина Константинова
д-р Васил Йорданов