Опит

1000, София, България, жил. група "Южен парк", бл. 124
359240033440899967701
Дни за консултация

Понеделник

10:00 - 12:00

Вторник

10:00 - 12:00

Сряда

10:00 - 12:00

Четвъртък

10:00 - 12:00

Петък

10:00 - 12:00

Платен прием

Образование

Анестезиология и интензивно лечение

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение
Физикална и рехабилитационна медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb