Последователи
д-р Людмила Крумова Костова
д-р Донка  Атанасова
д-р Донка Атанасова
Ендокринология и болести на обмяната