За мен

 • Завършила Медицински Университет – София
 • Специализация по очни болести в Медицински Университет – София

Трудов стаж:

 • лекар – ординатор в Детско отделение на 13 ДКЦ
 • лекар – ординатор във Вътрешно отделение – Спешно звено на 24 ДКЦ

Допълнителни квалификации и курсове:

 • Флуоресцинова ангиография и лазерно лечение на очните заболявания
 • Работа с ИАГ – лазер, селективен лазер.
 • Факоемулсификация
 • Периметрия
 • Ехография на око
 • Ретинална и витреална хирургия
 • Ехография на око с практически занимания
 • Стандартизирана ехография на око – гр. Регенсбург, Германия

Опит

1000, София, България, бул. Мария Луиза 191
359293122810879998414
Дни за консултация

Понеделник

09:00 - 13:30

Сряда

09:00 - 13:30

Петък

09:00 - 13:30

Вторник

13:00 - 18:30

Четвъртък

13:00 - 19:30

Платен прием
Работи с осигурител